มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio วันที่ 20 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61

 

” อนาคตของคุณ เริ่มต้นที่เรา ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
#รับสมัคร 20 ก.ย 60 – 31 มกราคม 2561
#ประกาศรายชื่อ 5 ก.พ. 2561
#สอบสัมภาษณ์ 16 ก.พ. 2561
#ประกาศผล 20 ก.พ. 2561
#Clearing house-ยืนยันสิทธิ์ 26-28 ก.พ. 2561
#ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.sru.ac.th  หรือ เว็บไซต์ http://admission.sru.ac.th/tcas/
โทรศัพท์ : 077-913333
#ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี